enru
A honlapról

 

 

Miről szól a honlapunk?

A szavazás az akaratnyilvánítás és problémamegoldás egyik eszközét jelenti, s ezt szeretnénk tudatosítani a fiatalokban is. A fiatalokkal folytatandó párbeszédnek nagy jelentősége van, ezért kezdeményeztük egy olyan weboldal létrehozását, mely a gyakorlatban nagy segítséget nyújtó információk átadása mellett ösztönzi az interaktív együttműködést, gondolkodásra késztet a választások, illetve a választott képviselők döntéseinek hétköznapi életre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

 

Az a tény, hogy a választásokon való részvétel nem bír nagy népszerűséggel a fiatalság körében, nem magyarázható csak életkori sajátosságként, s nem a fiatalok inaktivitását, közügyek iránti közömbösségét bizonyítja. 2004. áprilisában egy szemináriumot szerveztünk Budapesten, Bosznia és Hercegovina, Litvánia, Magyarország, Németország, Oroszországi Föderáció és Spanyolország fiataljainak részvételével. A szeminárium során kidolgoztuk e honlap tartalmát, s tanultunk azokból a módszerekből és programokból, melyeket egymás országaiban alkalmaznak a fiatalok választási ill. közéleti aktivitásának támogatására. A szeminárium résztvevőinek ötleteit, az ott szerzett tudást és ismereteket szeretnénk továbbadni a honlapunk segítségével.

 

A szeminárium egyik fontos megállapítása, hogy különbséget kell tennünk „votokrácia” (az angol vote, szavazni szóból) és demokrácia között. A demokrácia alapvető pillére minden országban a tisztességes választás, de a választások nem eredményeznek automatikusan demokráciát. A választási folyamatot tágabb környezetbe kell helyezni, bemutatni szerepét a demokrácia intézményrendszerében, összefüggéseit a hétköznapi élet és közvetlen környezetünk alakításában. Meggyőződésünk továbbá, hogy a fiatalok számára érzékeltetni kell, hogy a demokratikus értékek érvényesülése kisközösségekben, iskolában, családban egyfajta előfeltétele a demokrácia megszilárdulásának a társadalom egészében és a nagypolitika szintjén.

 

Ebben a szellemben készült a honlapunk, mely reményeink szerint segít annak megértésében, miként befolyásolják hétköznapi életünket a választások, s mi a kapcsolat a választásunk és annak következményei között.

 

 

Európai Választási Szakértők Egyesülete