enru
Választások világnapja

A Választások Napja a Földön

A 2005. szeptember 14-17. között Siófokon tartott Választási szakértők világkonferenciájának résztvevői kezdeményezték a Választások világnapjának, s ehhez kapcsolódó események megtartását minden évben.

 

A demokrácia alapvető pillére minden országban a tisztességes választás. A választások alapelveit nemzetközi szerződések, az országok alkotmányai és törvényei tartalmazzák. Az ENSZ, 1948-as Emberi Jogok Nyilatkozata is kimondja, hogy a szavazásra való jog az emberiség alapvető joga. Az általános és egyenlő választójog, a közvetlen és titkos választás megteremtése olyan értéke az emberiségnek, amely minden politikus, minden köztisztviselő és minden választópolgár számára irányt mutat a demokráciához. A hatalom ellenőrzésének szükséges eszköze a választás, hogy olyan parlamentek és kormányok tevékenykedjenek, amelyek az emberiség, a társadalmak és az egyes emberek érdekét is szolgálják.

 

A választásokon általában pártok versenyeznek egymással annak érdekében, hogy társadalmi, politikai és gazdasági alternatívát mutassanak a fejlődéshez. A polgároknak alanyi joga van arra, hogy szavazatukkal kifejezzék egyetértésüket vagy elutasításukat valamely párttal vagy jelölttel szemben. A demokrácia határozza meg azt a keretet, amelyen belül minden alkotmányos szervezetnek helye van. A választáson vesztes pártoknak joguk van a következő választásra új érveket és híveket gyűjteni.

 

A média feladata a választópolgárok, különösen az első választók korrekt tájékoztatása a választásokról. Nincs szabad választás sajtószabadság nélkül.

 

A világ államainak jelentős része elkötelezett a rendszeresen megtartott elnöki, parlamenti és önkormányzati választások mellett.

 

A tisztességesen lebonyolított, átlátható választások, a csalások elkerülése, a jogorvoslati lehetőségek biztosítása kiemelt feladata a választási szakértőknek. A politikai, társadalmi értékek csak akkor valósulhatnak meg, ha a választások legitimitása nem kétséges. Ennek érdekében a választási szakértőknek részrehajlástól mentesen kell munkájukat végezniük.

 

A világ államainak egy része még nem elkötelezett a demokratikus választások mellett. A választási szakértők még nem mindig cselekszenek részrehajlástól mentesen. Sok még a teendő annak érdekében, hogy minden országban a választás a demokrácia alapvető pillére lehessen.

 

2005. szeptember 14-17 között Magyarországon gyűltek össze a világ választási szakértői. Konferenciájukkal azt a folyamatot kívánják erősíteni, hogy a demokrácia bővüljön a Földön. A konferencia résztvevői kezdeményezik a „Választások Napja a Földön” akció megtartását minden év februárjának első csütörtökén.

 

Az akciónap célja az, hogy

 

  • Minden évben megerősíthessük meggyőződésünket a demokratikus folyamatok visszafordíthatatlanságában;
  • Tájékoztathassuk a közvéleményt az újabb eredményekről és problémákról;
  • Felhívjuk a parlamentek, a kormányok, a politikusok és az államférfiak figyelmét a választásokkal kapcsolatos teendők fontosságára;
  • Az első választó, fiatal generációkat elkötelezzük a demokratikus értékek mellett.

 

A konferencia résztvevői vállalták, hogy saját országukban és a nemzetközi szervezetekben minden évben kezdeményezik a „Választások Napja a Földön” akciónap megrendezését: konferencián, munkaértekezleten emlékeznek meg a választások előkészítésének, lebonyolításának szabályairól, történetéről és a legfontosabb jövőbeni faladatokról. A szervezők a rendezvényre meghívnak fontos személyiségeket, első választókat, egyes külföldi vendégeket és a média képviselőit.

 

Február első csütörtökét azért választottuk az akció napjául, mert a legtöbb nemzetközi egyezményt, amely a választásokkal kapcsolatos, ezen a napon írták alá az állam és kormányfők.

 

 

Ha egyet értesz a kezdeményezésünkkel, kérjük töltsd ki a szavazólapot,
írd alá, s küldd el az ACEEEO Titkárságának
e-mailen
aceeeo@axelero.hu vagy faxon (+36-1-354-0264).

 

Köszönjük!

 

 

>> SZAVAZÓLAP <<